Siste nytt kan du lese her RSSSnart finner hva kommune sier om fjordbadstue for Holmestrand..

Det er bare noen dager igjen til Holmestrands politikere skal ta standpunkt om badebyen skal få tilbake en badehus og badstue på Dulpen etter 6 tiår siden siste flott badehuset forsvant. 01.09.21 skal hovedutvalg for Regulering, teknikk og miljø vurdere vår søknad for dispensajon for byggforbud i strandsone for å bygg en Fjordbadstue.  Vi har gjort alt vi kan siste året med å diskutere med kommune administrasjon , samle penger og interesse i lokal befolkning,  utvikle ideen videre sammen med fagfolk, hente innspill fra naboene og andre interrese organisajoner for eksempel Holmestrand Bys Vel,  Over 300,000kr har blitt donert av 20 lokal bedrifter og 90 privat folk gjennom en felles spleis,  over 550,000kr tildelt  fra kommune og fylkeskommune, 700,000kr fra Sparebankstifelse...

Fortsett å lese
100,000kr fra NOAH! les mer i lokal avisen

Holmestrand badstuforening er veldig glad for at NOAH støtter vårt prosjekt med å bygge en fjordbadstue for byen, Vi mener en fjordbadstue i Holmestrand vil gi flere muligheten til å nytte naturopplevelser hele året og vil være en sunn arena som skaper økt trivsel og en sosial møteplass i nærmiljøet.  Vi oppfatter NOAH som en samfunnsaktør som er opptatt av menneskers påvirkning av naturen og en bedrift som støtter hjerter som banker for kultur, noe vi mener vi er en del av, da vi ønsker å ta opp igjen badebyens kulturhistorie i moderne former.  Badstuforening har jobbet intens med prosjektet gjennom vinteren og vi har hatt en spennende prosess med OPV consulting sitt kontor i Holmestrand og Arkis Arkitektkontor på...

Fortsett å lese
Over 100,000kr på Spleis!

Vi takker alle de over 80 bedrifter og privat personer som har bidratt så langt!, det er ikke for sent å kjøpe plass på veggen elle kjøpe eierskapsbevis, gå inn på forside hvis du vi støtte oss. takk sepsielt til disse bedrifter og privat pesoner som er tidlig ute og støtter prosjektet:  Pål Andreassen, Pilares Eiendom, Nytelse, Proaktiv Bolig og Prosjektmegling, Sporty24 Holmestrand Ladies Circle - LC56 Holmestrand Civitan Club Holmestrand, H-Nett Bredbånd As, Floyd, Morten Mobråthen,  Byggrent- Din Renholdspartner As, Colorpoint Holmestrand, Murmester T Pettersen AS, Lofstad Maskin AS, Lasse Tyrihjell, Intersport.Holmestrand, Multiluft AS.

Fortsett å lese