100,000kr fra NOAH! les mer i lokal avisen


Holmestrand badstuforening er veldig glad for at NOAH støtter vårt prosjekt med å bygge en fjordbadstue for byen, Vi mener en fjordbadstue i Holmestrand vil gi flere muligheten til å nytte naturopplevelser hele året og vil være en sunn arena som skaper økt trivsel og en sosial møteplass i nærmiljøet.

 Vi oppfatter NOAH som en samfunnsaktør som er opptatt av menneskers påvirkning av naturen og en bedrift som støtter hjerter som banker for kultur, noe vi mener vi er en del av, da vi ønsker å ta opp igjen badebyens kulturhistorie i moderne former.

 Badstuforening har jobbet intens med prosjektet gjennom vinteren og vi har hatt en spennende prosess med OPV consulting sitt kontor i Holmestrand og Arkis Arkitektkontor på Island for å komme frem til et foreløpig konsept, noe vi synes er et spennede utgangspunkt for videre diskusjon med kommunen og en lokal entreprenør.

 Vi er nå i en prosess med å definere konseptet basert på innspill vi får fra entreprenøren slik at det er i samsvar med budsjettet vi har satt opp. I tillegg skal vi gjennom den vanlig prosess med tillatelser og byggsøknader. En viktig del av fullfinansiering av et slikt konsept som er skissert, er et tilskudd av midler som vi har søkt fra diverse stiftelser. Vi har blant annet søkt SparebankestifelsenDnB som utdeles i mai, slik tildeling vil være viktig for å få dette til i det omfanget vi har skissert.

 Vi setter stor pris på at vi er møtt med så mye positivitet, respekt og  profesjonisme som forening når vi presentere våre ideer til kommunens administrasjon og det private næringslivet. Vi er ildsjeler som prøver å få til noe for byen og har fått masse støtte så langt både i bidrag og råd. Bare i desember fikk prosjektet inn 150,000kr fra lokale bedrifter og privat personer som vil ha sitt navn på den ferdige badstu. Hittil har vi samlet inn 850,000kr til prosjektet.

les mer i Jarlsberg Avis!

https://www.jarlsbergavis.no/badstue-prosjektet-narmer-seg-millionen-se-hvordan-det-kan-bli/s/5-26-299520


Legg igjen en kommentar


Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres