Vi kommer sterkere tilbake!


Badstueforeningen har jobbet målrettet siden September 2020 med drømmen om å få til en fjordbadstue på Strandholmen Molo der Holmestrand badehus sto for over 70 år siden. Flere hundre, hvis ikke over tusen frivillige timer har gått med sammenlagt i gruppen til møter og arbeid rundt prosjektet. Selv om vi har fått mye støtte fra lokale bedrifter og lokalsamfunnet, har utfordringer knyttet til økende prosjektkostnader og usikkerhet rundt framdrift i byggesøknaden medført at Badstueforeningen valgte å trekke sin byggesøknad for Fjordbadstue på land i mai 2022. Dette var ikke noe lett valg. 

Men nå jobber for å få til en flytende Badstue ved Dulpen / Bølgebryteren. Arbeidet med design, budsjett og søknad er godt igang. Følg med på våre Facebook og instagram sider for mer informasjon om hva som kommer!

Til alle våre sponsorer vil vi si takk til de som vi har kontaktet, og som vil bli med videre, til de som ikke har blitt kontaktet ennå så vil vi ta kontakt om kort tid for å høre om dere fortsatt vil sponse vår drøm om fjordbadstue for Holmestrand By. 


Legg igjen en kommentar


Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres