Om Forening


 Holmestrand badstuforening ble opprettet i 2020

Vårt formål er å fremme god helse gjennom helårs bading og badstue. Å skape et badstue miljø og aktiviteter som innbyggere og tilreisende kan ha gleden av.

Vi ønsker å designe og bygge et arkitektonisk smykke for Holmestrand som
vil gjøre det mer attraktivt for besøkende å komme til byen, i tillegg til å være en helårs sentrumsnær attraksjon for lokalbefolkningen. 

Foreningen har som formål å bygge og drifte en offentlig badstue som skal være en aktivitets drevet badstue.

 Badstuforening Styreleder - Neil Ryan - Prosjektleder i Nordisk Aviation Products, Holmestrand.

Mads Emil Madsen - Naturfaglærer - Hof Ungdoms Skole, Holmestrand Kommune

Jerome Richter - Badstumester Farris Bad / Grunder eget firma innen Badstu & Velvære produkter. To ganger VM mester i Peeling Rituals for Badstua. mer inof om Jerome kan du les her

Mari Nordal - Seniorrådgiver i Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lars Grov - IT speisialist - Atea Group

Organisasjons nummer 925 695 629

Epost: holmestrandbadstuforening@gmail.com

FAQ

Spr: Hvorfor bruker dere så mye tid på dette?

Spr.: Vi er glad i badstu og mener det er en aktivitet som er sunt for kropp og sjel, vi ønsker å dele den gleden med alle som ønsker det. Vi er glad i byen, føler dette er en lokasjon og tilbud som vil passe prefekt for Holmestrand by som helårs tilbud. 

Svar; Hva kommer til å koste?

Svar: Vi har lagd en budsjett på 1,8 MNOK og prøver å holde oss til det og tilpasser løsning undervise i henhold til budsjettplan. Vi jobber kontinuerlig med fagfolk  for å komme til riktig løsning. Vi har ikke lyst å bli den neste "stupetårn i Hamar" prosjekt :-) 

Spr: Er det mening å tjene penge på dette?

Svar: vi er organisert som foreningen og selv om bruk av badstuen vil kost penger i form av medlemskap åpen til alle eller grupper som ønsker å leie, så er det tenkt at dette skal drifte som en ikke kommersielle tilbud som er åpen for almenheten 

Spr: Hvem eier moloen på Strandholmen? 

Svar: Det er Holmestrand kommune som eier moloen, og dermed prøver vi å ha en åpen dialog med dem om vår visjon og progresjon undervise.. 

Spr: Når står fjordbadstue ferdig?

Svar: Når dette blir ferdig er avhengig av fullfinansiering, dvs, stiftelser, lokal privat personer og næringslivets vilje til å realisere det, samtidig som hvor langt tid det vil ta med behandling av vår søknader til kommunen. Vi sikter å være igang å bygge noe innen utgangen av 2021.  

Spr: Skal dette være flytende eller på fast grunn?

Svar: Vi ønsker å bygg på land fordi det vil er den mest langsiktig bærekraftig løsning, samtidig som det vil bli minste vedlikehold. Men det er avhengig av finansiering og søknader  er på plass og godkjent. Når folk spør, så svarer vi; Fjordbadstue blir det!

Spr: Har dere undersøkt grunnforholdene i område?

Svar: Vi har engasjert geoteknisk firma på egen regning som en del av som en del av søknadprosesser mot kommunen. 

Spr: Hva med bygging i strandsonen?

Svar: Vi søker først dispensasjon med bakgrunn at vi mener dette vil øke tilgang og bruk av sjøen for almenheten i Holmestrand og fordelene med dette ide er klart større enn ulempene, Først utkast ble sendt til kommune i februar 2021.

Spr: Kan ikke dere bygge stupe brett, sjø basseng, osv?

Svar: Fantastisk ideer, og det er sikkert ønsket velkommen av alle som attraksjon på Dulpen, det får bli opp til neste Holmestrand Patriot å få på plass for befolkning, vi har fokus på gjennomføre vår plan med hleårs fjordbadstue. Holmestrand bys Vel har allerede signalisert at de ønsker å bidra med å søk midler til ytterlig forbedring av området til bruk som rekreasjons og badeplass, Dette synes vi er helt topp at flere er igang med å gjøre Holmestrand og Dulpen enda mer attraktiv for stor og små.